Stoppested Verden

Stoppested Verden er en kunst- og kulturfestival for barn og unge, med et mål om å eksponere deltakere for andre kulturer. På den måten bygges det broer, og folk med ulik bakgrunn får en spennende møteplass. Her sies det ja til flerkultur og mangfold. Gjennom holdningsarbeid oppbygges det tillit og åpenhent overfor mennesker med en annen bakgrunn, og således er Stoppested Verden en ypperlig festival å ta med de minste på.

Ved å la de unge ta innover seg nye kulturelle impulser unngår vi at rasisme og fremmedfrykt får fotfeste. Gjennom kunst og kultur formidles budskapet om toleranse og menneskeverd. Aktører som kjemper om sponsorplass på en festival som Stoppested Verden gjør seg selv en stor tjeneste, da folk gjerne vil assosiere dem med det etiske budskapet som står i sentrum for festivalen.

Først i 2008 så Stoppested Verden dagens lys for første gang, og den gangen var innlandet arena. Det ble også inngått internasjonale så vel som nasjonale samarbeid med formål om å presentere kunst og kultur fra ulike verdenshjørner. Siden den gang har Stoppested Verden rukket å bli et helårsarrangement med fokus på samfunnsnyttig inkludering og det å skape gode holdninger.

Her kan du vente seg konserter, forestillinger, utstillinger, aktiviteter og verksteder får barn og unge (og også voksne) oppleve et fargerikt og bredt spekter av menneskelig skaperevne fra utallige kulturer. Tidligere har deltakere fått med seg ting som etiopisk kaffekunst, fransk hattehåndverk, indisk dans, brasiliansk stensilkunst og musikalske innslag de aldri hadde hørt tidligere.

Festivalskolen

Stoppested Verden ønsker også å være der for innvandrer og flyktninger. Å komme til et nytt land for å skape et nytt liv er ikke enkelt, og Festivalskolen er en av måtene Stoppested Verden arbeider for å bygge bro mellom offentlig forvaltning og deltakelse i samfunnslivet. Elevene ved Festivalskolen er ofte å se som aktører under festivalen.